Co zawiera projekt

Zamawiając projekt w ProjektTop.pl, otrzymasz komplet informacji technicznych, na podstawie których można zbudować dom. Wymagane prawem cztery egzemplarze dokumentacji, zawierają opracowanie branży architektonicznej, konstrukcję, instalacje sanitarne i elektryczne.

Przygotowany przez nas projekt wymaga przystosowania go przez osobę adaptującą do warunków lokalizacji, a w razie potrzeby, także do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub zapisów decyzji o warunkach zabudowy terenu (WZ).

Każdy projekt domu składa się z następujących części:

 • architektonicznej
  • opis techniczny
  • rzut fundamentów i kondygnacji użytkowych
  • rzut więźby i dachu
  • przekroje
  • cztery elewacje
 • konstrukcyjnej
  • opis techniczny i obliczenia statyczne
  • rysunki techniczne rozwiązań konstrukcyjnych
  • rysunki wykonawcze elementów i detali konstrukcji
 • instalacji elektrycznej i odgromowej
  • opis techniczny instalacji elektrycznej i odgrodowej
  • schemat ideowy instalacji elektrycznej
  • rysunki techniczne elementów instalacji na rzutach
 • instalacji sanitarnych, gazowych i centralnego ogrzewania
  • opis techniczny instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej
  • obliczenia instalacyjne
  • rysunki techniczne rozwiązań instalacyjnych

Wraz z projektem otrzymasz również zgodę wszystkie zmiany wprowadzane do nich przez architekta adaptującego/kierownika budowy po zakupie projektu.

Do projektu załączamy kopie uprawnień projektantów i ich zaświadczenia o przynależności do izb zawodowych.